A+ A A-

Ostatné prezentácie Elektrotechnickej fakulty

Prezentačné video Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity je predovšetkým určené pre záujemcov o štúdium na našej fakulte. Približuje obsah študijnych programov bakalárskeho štúdia s perspektívou uplatnenia absolventov. V závere filmu je prezentácia možných mimoštudijných aktivít , ubytovacích a stravovacích zariadení Žilinskej univerzity.

 

Krajina vĺn - Sprievodca výstavou demonštrácií vlnových procesov

web: http://krajinavln.uniza.sk/

Prezentačné video Krajiny vĺn

 


Predstavenie fakulty (*.pdf)

Fotoprehliadka laboratórií (*.pdf)

Centrá excelencie a kompetencie (v SK) (*.pdf)

 

Vedecko-výskumné aktivity

Katedra fyziky

Katedra mechatroniky a elektroniky

Katedra merania a aplikovanej elektotechniky

Katedra riadiacich a informačných systémov

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva

Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov

Katedra základov inžinierstva - LM

Katedra experimentálnej elektrotechniky - LM

 

(c) 2019, FEIT