A+ A A-

Prijímanie prihlášok študentov na Erasmus+ mobilitu

Na UNIZA je vyhlásené druhé kolo na prijímanie prihlášok študentov UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2019/2020.
Viac informácií k podaniu prihlášky je dostupných v priloženom letáku (*.pdf)

(c) 2019, FEIT