A+ A A-

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

O Z N Á M E N I E

o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Viktor Ďurček

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v zasadacej miestnosti dekanátu č. BD 121

dňa 14. októbra 2019 o 10:00 h

Téma dizertačnej práce :           Nové trendy v technikách korekcie chýb pre budúce optické viackanálové  siete

Oznámenie vo formáte (*pdf)

(c) 2019, FEIT