A+ A A-

Anketa

Vážený(á) absolvent(ka) Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto anketového lístku. Získané poznatky by mali poslúžiť k vytvoreniu prehľadu o uplatnení našich absolventov a najmä pomôcť pri zvyšovaní kvality štúdia.


Anketový lístok pre absolventov EF ŽU v Žiline

(c) 2019, FEIT