A+ A A-

Vedecká rada fakulty

Vedecká rada fakulty

Kontakt
Mgr. Silvia Pirníková
tel.: 041/5132062
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
BC 103

 

Predseda vedeckej rady

prof. Ing. Špánik Pavol, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Podpredseda vedeckej rady

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Tajomníčka vedeckej rady

Mgr. Silvia Pirníková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Interní členovia:

prof. Ing. Juraj Altus, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Peter Braciník, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Peter Brída, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Klára Čápová, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

r Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

j Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Dušan Koniar, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. RNDr. Jarmila Műllerová, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

p Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Dr. Ing. Milan Sága

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Externí členovia:

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Jozef Buday, CSc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Ján Michalík, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Rokovací poriadok Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 

(c) 2019, FEIT