A+ A A-

Informácie pre zamestnancov (129)

O Z N Á M E N I E

o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Viktor Ďurček

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v zasadacej miestnosti dekanátu č. BD 121

dňa 14. októbra 2019 o 10:00 h

Téma dizertačnej práce :           Nové trendy v technikách korekcie chýb pre budúce optické viackanálové  siete

Oznámenie vo formáte (*pdf)

Čítať ďalej...

Dekan FEIT UNIZA oznamuje, že dňa 18. februára 2019 o 9.30 hod. sa uskutoční v zasadacej sieni VR UNIZA v priestoroch Novej menzy na Veľkom diele inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Počtu, PhD. (*.pdf)

Čítať ďalej...

FENOMÉN NANO: CO ZPŮSOBIL JEDEN VĚDECKÝ „OMYL"?

Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinská univerzita v Žiline, 27.02.2019 14 – 16 hod. AF1A3 (AULA3)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michal PRÍDALA bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 11:00 h

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Adrián PENIAK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 13:00 h

Oznámenie Ing. Adrián PENIAK (*.pdf)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Jozef BALÁK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 11:00 h
Téma dizertačnej práce : Hodnotenie integrity bezpečnosti proti náhodným poruchám distribuovaného riadiaceho systému

Oznámenie Ing. Jozef BALÁK (*.pdf)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Lukáš BEHÚŇ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 09:00 h
Téma dizertačnej práce : Aplikácia inverzného prístupu pri nedeštruktívnom vyšetrovaní vodivých materiálov

Oznámenie Ing. Lukáš BEHÚŇ (*.pdf)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Miroslav MALÍK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 21. augusta 2018 o 12:00 h
Téma dizertačnej práce : Automatické rozpoznávanie emócie v hudbe

Oznámenie Ing. Miroslav MALÍK (*.pdf)

Čítať ďalej...
(c) 2019, FEIT