A+ A A-
Záznam z odovzdania ceny pre prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD. na ELOSYSE.

Siemens opäť otvára na Žilinskej univerzite bezplatné kurzy nemčiny.

Leták vo formáte (*.pdf)

Pri príležitosti otvorenia Akademického roka 2015/2016 udeľujem študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši dňa

 

22.9.2015

 d e k a n s k é   v o ľ n o.

Vyhláška v *.pdf

Na Katedre výkonových elektrotechnických systémov Žilinskej univerzity v Žiline sa v období od septembra 2014 realizuje projekt "Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí"

Výsledky volieb kandidátov za členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline nájdete v článku.

TR instruments v spolupráci s firmou EMONA Vás srdečne pozývajú na seminár: Laboratórny výukový systém TIMS a Biskit

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

EF v spolupráci s firmou Humusoft organizuje 14. apríla 2015 v zasadacej miestnosti ND117 informačný deň MATLAB a COMSOL Multiphysics. Vstup je voľný, vyžaduje sa len registrácia. Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke www.humusoft.cz/zilina alebo v informačnom letáku.

Venujte 2 % z vašich zaplatených daní OZ - Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácií o údajoch prijímateľa nájdete na stránke klubu KAP-EF

Dňa 12.12. 2014 sa v priestoroch Katedry výkonových elektrotechnických systémov konal seminár s názvom „Real Life Experience in Power Engineering“, ktorej sa zúčastnili študenti a doktorandi EF. Prednášky firiem Vonsch, Freescale Semiconductor, Delta Electronics a VTP/UVP Žilina boli zamerané na čerstvé skúsenosti mladých profesionálov, aktuálne komerčné projekty, ale aj problémy, s ktorými sa súčasné firmy potýkajú.

freescale

publikum

vonsch

vtp

Publikácia doktoranda Daniela Benedikoviča, ktorá bola nedávno publikovaná vo významnom karentovanom časopise LASER & PHOTONICS REVIEWS s impakt faktorom 9.313!

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.201400113/pdf

Stránka 1 z 11
(c) 2019, FEIT