A+ A A-

Kritériá pre habilitácie docentov a vymenovania profesorov na EF ŽU v Žiline pre inžinierske odbory

 

Postup pri získavaní titulu docent

Postup pri získavaní titulu profesor 

 

Vyhláška o postupe získavania vedecko - pedagogických titulov docent a profesor

Metodické usmernenie č. 8/2016

 

Oznamy:

Vymenúvacie konanie – doc. Ing. Peter Počta, PhD.

Vymenúvacie konanie – doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

Habilitácia – Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Habilitácia – Ing. Daniel Korenčiak, PhD.

Vymenúvacie konanie – doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.

Habilitácia – Ing. Pavol Makyš, PhD.

Vymenúvacie konanie - doc. Ing. Petra Brídu, PhD.

Habilitácia - RNDr. Stanislava Jurečku, PhD.

Vymenúvacie konanie - Dr hab. Pawła Żukowského, prof. PL

Habilitácia - Ing. Norbert Tarjányi, PhD.

Vymenúvacie konanie – doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Vymenúvacie konanie – doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

Habilitácia - Ing. Peter Peniak, PhD.

Vymenúvacie konanie – doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

Habilitácia - Ing. Marek Roch, PhD.
Habilitácia - Ing. Peter Drgoňa, PhD.

Habilitácia - Ing. Michal Frivaldský, PhD.

Vymenúvacie konanie – doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.

Habilitácia - Ing. Juraj Ždánsky, PhD.

Habilitácia - Ing. Milan Smetana, PhD.

Vymenúvacie konanie – doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
Vymenúvacie konanie – doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Habilitácia - Ing. Peter Počta, PhD.

Habilitácia - Ing. Anna Simonová, PhD.

Inaugurácia - dr hab. inż. Elżbieta Szychta

Habilitácia - Ing. Mariana Beňová, PhD.

Habilitácia - Ing. Petra Brídu, PhD.

Habilitácia - PaedDr. Petra Hockicka, PhD.

Habilitácia - Ing. Peter Braciník, PhD.

Habilitácia - Ing. Daniel Káčik, PhD.

Habilitácia - RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.

Habilitácia – Dr. Ing. Peter Vestenický

 

 

(c) 2019, FEIT