A+ A A-

Študijné programy v bakalárskom stupni :

Automatizácia
Autotronika
Elektrotechnika
Telekomunikácie
Multimediálne technológie
Biomedicínske inžinierstvo
Digitálne technológie

Študijné programy v inžinierskom stupni :

Aplikovaná telematika

Biomedicínske inžinierstvo

Elektrické pohony

Elektroenergetika

Fotonika

Multimediálne inžinierstvo

Riadenie procesov

Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

Výkonové elektronické systémy

Študijné programy v doktorandskom stupni :

5.2.10 Teoretická elektrotechnika
5.2.11 Silnoprúdova elektrotechnika
5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
5.2.14 Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie
5.2.30 Elektroenergetika

 

(c) 2019, FEIT