Aktuality

V priestoroch hotela Slovakia v Žiline sa dňa 15.11.2012 konal už v poradí 5. reprezentačný ples Elektrotechnickej fakulty, ktorého sa zúčastnilo 135 ľudí.

Aj tento semester mali študenti Elektrotechnickej fakulty príležitosť stretnúť sa s dekanom a prodekanmi našej fakulty. Stretnutie sa konalo 7.11.2012 v priestoroch Gama klubu na internátoch Veľký diel (bloky G-H).

Tak ako každý rok, aj tento rok sa konali doplňujúce voľby do Škasef. Dôvodom každoročných volieb je potreba vyplniť chýbajúcu časť senátorov,

Zrkadlo záujmu:

O nás

Sme skupina volených zástupcov, zastupujúcich študentov Elektrotechnickej fakulty v Akademickom senáte EF.

Organizujeme rôzne podujatia, ako napr. reprezentačný fakultný ples, stretnutia študentov s dekanom a prodekanmi fakulty, a takisto každý rok sa konajúce voľby do študentskej komory.

Po konaní posledných doplňujúcich volieb študentskú komoru tvorí 6 študentov z toho 1 študent je priamym zástupcom Inštitútu Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

Organizačnú štruktúru ASEF a rozsah právomocí vymedzujú ustanovenia § 26 a § 27 Zákona č. 131 Zb. o vysokých školách. Rokovací poriadok ASEF a Zásady volieb do ASEF

Zoznam členov nájdete tu

Adrián Jendrichovský - © 2012 ŠKASEF